Strategi &
marknadsanalys

Allt börjar med målet. Vår marknadsanalys ger dig insikter om ditt varumärke, dina konkurrenter
och din målgrupp. Baserat på analysen skapar vi en marknadsstrategi för att nå dina affärsmål.

Digital strategi och marknadsanalys

Vägen till ett grymt resultat kan upplevas krokig men med en utförlig strategi och marknadsanalys i bakfickan så har du alla förutsättningar för att pricka rätt. Marknadsanalysen ger insikter om hur varumärket uppfattas, era konkurrenter och ger förståelse för målgruppen. Därför är marknadsanalysen är ett gediget underlag för marknadsstrategin.

Vi på Adgrabber hjälper dig gärna med enskilda marknadsföringsinsatser men helst av allt den övergripande marknadsstrategin. Från strategi till idé, handling och resultat – vi ser till att ditt budskap flyger.

Marknadsanalys

Först börjar vi med att analysera marknaden för att få en objektiv bild av nuläget. Konkurrenter, omvärlden och såklart din egen verksamhet. I marknadsanalysen ställer vi styrkor och möjligheter mot svagheter och hot. Till sist lyfter vi din största USP och hittar nya möjligheter för dig på marknaden.

Oavsett ditt nuläge så är vårt mål att bygga en stabil grund som blir språngbrädan mot drömmen och målbilden.

Strategi

Först syftet och sen målet. Vad vill du uppnå med din marknadsföring? Hur ska ditt budskap förmedlas? Vart ska du kommunicera? Och vem du ska nå? Således skapar strategin riktlinjer för vilka metoder, kanaler och innehåll som kommer utforma din kommunikationsplan.

Listan är lång och möjligheterna oändliga. För det där med målgrupper och hur man på bästa sätt når dem – det kan vi.