Termer och begrepp inom digital marknadsföring – en komplett ordlista!

Att digital marknadsföring är som en djungel har vi hört många gånger. Och vi håller med. Oavsett om du är newbie eller senior i branschen, kan det vara svårt att hålla koll på alla snarlika förkortningar och komplexa begrepp. Därför har vi tagit fram en komplett ordlista med de termer och begrepp inom digital marknadsföring som du mest troligt kommer att snubbla över i ditt yrke!

A

A/B Test
Innebär att du testar två versioner mot varandra för att se vilken verison som ger bäst resultat. Du kan till exempel testa två landningssidor, två nyhetsbrev eller två annonser mot varandra.

Adblock
Ett webbläsartillägg som blockerar bland annat popup-fönster, banners och spårningsscript när du surfar på nätet.

Affiliatemarknadsföring
En metod där en webbplatsägare publicerar reklam och länkar till annonsören. Webbplatsägaren får provision för de köp som görs genom länken hos annonsören.

Algoritm
Man kan säga att det är instruktioner över hur information rankas, nämns ofta tillsammans med sociala medier. Algoritmen sorterar ut den information som troligtvis är mest relevant för användaren.

Alt-Text (Alt-Tagg)
Är en HTML-kod som beskriver vad en bild föreställer, för att göra den synlig för sökmotorer. Alt-text kan vara avgörande när det kommer till produktbilder, eftersom det kan påverka hur en webbplats rankas av sökmotorerna.

B

Big Data
Innebär extremt stora mängder av data, som samlas in och analyseras i realtid. Big data kan användas för att skapa värde vid målinriktad marknadsföring.

Bounce Rate
Visar andelen besökare som gått in på webbplatsen och sedan lämnat sidan utan att integrera med innehållet. Bounce rate är ett mätvärde du bör använda när du analyserar inkommande trafik till din webbplats.

Branded Content
Är innehåll som direkt skapar en koppling mellan varumärke och konsument. Syftet med Branded content är att fokusera på värderingar och skapa varumärkeskännedom, snarare än lyfta produkter eller tjänster i innehållet.

C

Clickbait
Är innehåll utformat att vara en ¨klickmagnet¨. Det kan ofta vara överdrivet eller vilseledande budskap som lockar besökare att integrera med innehållet, för att tjäna så många klick som möjligt.

CMS (Content Management System)
Är ett system till för att publicera och hantera innehåll på en webbplats. Du behöver inte kunna HTML-kodning, utan det finns ofta färdiga mallar som till exempel WordPress.

Content Marketing (Innehållsmarknadsföring)
Är ett strategiskt arbetsätt för att skapa innehåll som är värdefullt och relevant för mottagaren i dina egna kanaler.

Conversion Rate
Ett sätt att procentuellt mäta antalet besökare som genomför en önskad åtgärd på en webbplats.

Cookie
Är en textfil som skickas till besökarens webbläsare när hen besöker en webbplats. Cookies samlar in information om besökarens beteende på sidan och använder sedan informationen för att göra sidan mer användbar.

CPC (Cost Per Click)
Innebär priset en annonsör betalar för ett klick, till exempel på en annons. Termen används som parameter vid digitala medieköp på plattformar som t.ex. Facebook och Google.

CPL (Cost Per Lead)
Innebär priset en annonsör betalar för ett lead. Det finns även företag som har detta som affärsmodell där annonsören på förhand vet priset och betalar för varje genererad lead.

CPM (Cost Per Mille)
Står för kostnaden per tusen visningar och används vid digital annonsering. Detta är ofta en parameter man fokuserar på vid kampanjer kopplat till varumärkeskännedom.

CRM (Customer Relationship Management)
Handlar om att sätta kunden främst. Det är en systematisk process för att möta och ta hand om befintliga, men även potentiella kunder.

CTA (Call To Action)
Innebär den åtgärd du vill att en besökare ska göra när hen integrerar med ditt innehåll. Det kan till exempel vara att köp något, klicka eller besöka webbplatsen.

CTR (Click Through Rate)
Visar klickfrekvensen, alltså andelen klick i förhållande till antalet visningar. Du räknar ut CTA genom att dela visningar genom antalet klick.

D

Digitala Kanaler
Alla webbaserade sidor, plattformar, program etc är olika digitala kanaler. Inom kommunikation talas det ofta om hur budskap förmedlas digitalt. Ofta i sociala medier, Google osv.

DOOH (Digital Out Of Home)
En digital version av OOH (du hittar OOH längre ner i listan). Det är utomhusreklam i form av annonser, bild eller video som visas på digitala skärmar. Det avser alla typer av skärmar som visas i köpcentrum, butiker, flygplatser, torg etc.

F

Facebook Ads Manager
Ett verktyg där du skapar och optimerar kampanjer för att synas på Facebook och Instagram.

Facebook Business Manager
Man kan säga att det är annonsörens kontrollrum på Facebook. Genom Business Manager kan annonsören hantera flera annonskonton och företagssidor.

Frekvens
Frekvens kan betyda en rad olika saker beroende på sammanhang. Inom marknadsföring visar det kort och gott antalet gånger en person har sett din annons i genomsnitt.

G

GIF (Graphics Interchange Format)
Är ursprungligen ett bildformat för webben som är väldigt tacksamt att komprimera. Formatet utvecklades senare till enklare animationer. Idag används Giffar ofta som känsloyttringar på sociala medier och som rörliga annonser.

Google Ads
Är Googles annonsverktyg, som möjliggör annonsering på Google och Youtube. Google Adwords ingår numera i Google Ads.

Google Analytics
Ett gratisverktyg för webbanalys. Spåra och mäta trafik på din webbplats, samt analysera besökarnas beteende, är bara två av de funktioner som Google erbjuder med verktyget.

H

Hashtag (#)
Fungerar som sökbara taggar, där du kan kategorisera ämnen efter sökord. Har kanske haft sin storhetstid men används fortfarande flitigt på sociala medier.

I

Inbound Marketing
Innebär att du bearbetar din målgrupp genom att bjuda på värdefullt innehåll. Detta kan till exempel vara guider, whitepapers eller andra tips och råd. Du arbetar för att kunden ska komma till dig och inte tvärtom.

Influencer Marketing
Innebär att en influencer marknadsför din produkt i sina egna kanaler. En duktig influencer har ofta ett stort inflytande över vad sin publik konsumerar.

K

Kontextuell marknadsföring
Marknadsföring som sker beroende på vad användaren surfar på. Istället för att använda cookies använder man nyckelord för att hitta relevanta målgrupper.

Konvertering
Är när en besökare utför en handling på din webbplats som du definierat som värdefull. Till exempel genomföra ett köp, fylla i ett kontaktformulär eller börja prenumera på ett nyhetsbrev.

KPI (Key Performance Indicators)
KPI betyder nyckeltal och är ett viktigt mätvärde. Det har en tydlig koppling till ditt företags mål och resultat. KPI kan även bryta ner och exempel mätas i genomförda köp eller nya prenumeranter.

Källa (Google Analytics)
Ger dig en tydlig bild av varifrån dina besökare på webbplatsen kommer ifrån.

L

Landningssida
Motsvarar den webbsida en besökare landar på efter att ha klickat på en länk eller annons. Sidan är ofta utformad på ett sätt som uppmanar besökaren att gå vidare med tydlig CTA. Till exempel genomföra ett köp eller fylla i ett formulär.

Lead
Är en besökare som på något sätt visat intresse för dina produkter eller tjänster. Det kan bland annat vara att ta kontakt med dig eller ladda ner ett whitepaper. Ett lead är en potentiell kund helt enkelt.

Lead Generation
Är den process som får en besökare att konvertera till ett lead. Detta gör du genom att erbjuda besökare värdefull och relevant innehåll, i utbyte mot deras kontaktuppgifter.

Lookalike-målgrupp
Är en målgrupp som baseras på dina befintliga kunder. När du väljer lookalikes riktas dina annonser till en målgrupp med liknande intressen och demografi, som din redan befintliga målgrupp.

M

Marketing Automation
Det är precis som det låter, automatiserad marknadsföring baserat på kundens digitala beteende. Med relevant innehåll, som skickas ut automatiskt, hjälper du kunden vidare i sin köpresa.

Metataggar
Ett begrepp inom SEO och består av textfält som vänder sig till sökmotorer. Metataggar hjälper bland annat Google att enklare ta in information om en webbplats, för att kunna kategorisera den.

Meta description / Metabeskrivning
Är en kort text som ger besökaren en uppfattning om vad sidan handlar om. Varje sida på din webbplats ska ha en unik meta description som gärna får innehålla sidans nyckelord.

Meta Titel / SEO titel
Är sidans titel och väldigt viktig för sidans ranking på Google. På google ser du metatiteln som en blå rubrik för varje sökträff.

N

Native Advertising
Är köpt redaktionellt utrymme på olika webbplatser och plattformar. I grund och botten är Native en renodlad annons, men utformad som en helt vanlig artikel.

NPL, Natural language processing
Begrepp inom kontextuell marknadsföring som beskriver ett system för att automatiskt analysera kontext för en text. NPL är ett träffsäkert sätt att segmentera olika texter efter innehåll och språkliga nyanser.

O

Off Page
Ett begrepp inom SEO som innebär att du arbetar för att öka din webbplats relevans genom länkar från andra webbplatser.

Omnichannel
En term som handlar om att alltid sätta kunden i fokus och att användarupplevelsen är lika bra oavsett vilken kanal kunden använder.

On Page
Ett begrepp inom SEO som innefattar det arbetet du gör på din egen webbplats för att förbättra din rankning i sökresultatet.

OOH (Out Of Home)
Är precis vad det låter som; marknadsföring utanför hemmet. Det kan vara alltifrån affischer i busskurer och på fastigheter, till brandade elskåp och bänkar. All traditionell utomhusreklam helt enkelt.

Organisk
Innebär att du publicerar något där innehållet sprids baserat på hur användare engagerar sig, i from av kommentarer, delningar och så vidare. SEO och innehåll i dina egna kanaler är organisk marknadsföring. Detta är motsatsen till att du betalar för att öka synligheten av ditt innehåll.

Outbound Marketing
Är den sortens marknadsföring som har ett säljande budskap och vänder sig till en bred publik. Till exempel genom kalla samtal eller traditionell annonsering.

P

Persona
Är en fiktiv person som motsvarar en typsik person i din målgrupp. Personas används för att kunna kommunicera mer träffsäkert med målgruppen.

Paid Social
Innebär helt enkelt betald marknadsföring i sociala medier.

Pixel (Spårningsscript)
Ett sätt att spåra besökarnas åtgärder på webbplatsen, genom en spårningskod. Pixeln kan även användas för att skapa lookalikes-målgrupper och återannonsera mot besökaren.

Programmatic
En automatiserad köpprocess av annonsutrymme på nätet, som sker i realtid. Idag köps majoriteten av all displayannonsering genom programmatic.

P3PC, Post 3rd Party Cookies
Ett begrepp som används för att beskriva tiden under och efter utfasningen av tredjepartscookies.

R

Retargeting (Remarketing)
Är marknadsföring som riktas mot användare som besökt din webbplats eller app tidigare.

ROAS (Return on Ad Spend)
Är ett sätt att mäta och utvärdera lönsamheten i din annonsering. ROAS räknas ut genom att dividera intäkterna från annonseringen med kostnaden för annonseringen.

ROI (Return on Investment)
Är en term som redovisar avkastning på investeringar. ROI räknas ut genom att dividera nettoresultatet (vinsten) med kostnaden (insatsen).

ROMI (Return on Marketing Investment)
Mäter lönsamheten av en specifik marknadsföringskampanj, i syfte att ta rätt beslut i kommande investeringar.

Räckvidd
Visar hur många personer som sett din annons minst en gång under kampanjens livstid.

S

SEA (Search Engine Advertising)
Betyder sökmotorsannonsering och sammanfattar alla sökord som du köper för att ge bättre synlighet på sökmotorerna.

SEM (Search Engine Marketing)
Betyder sökmotorsmarknadsföring och handlar kort och gott om att marknadsföra sig i sökmotorer. SEO och SEA går alltså under SEM.

SEO (Search Engine Optimization)
Sökmotorsoptimering innebär att du optimerar din webbplats för att rankas bättre i resultatet på sökmotorerna. Detta gör du bland annat genom att optimera texterna på webbplatsen med relevanta sökord och få andra webbplatser att länka till din.

SMM (Social Media Marketing)
Är digital marknadsföring i sociala medier. Till exempel som marknadsförda inlägg eller avancerade annonser på Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter.

Social Selling
Innebär att du lyssnar hur användare av sociala medier pratar kring ditt företag eller din bransch. På så sätt kan ditt säljteam bygga verkliga relationer och finnas där vid rätt tidpunkt och erbjuda en lösning på användarens problem.

Storytelling
Innebär att du förmedlar ett buskap genom en berättelse som får dig att synas och höras. Syftet är att fånga publiken och få hen att känna och förstå dina värderingar.

Sökord (Nyckelord)
Är de ord och fraser som du arbetar med på din webbplats för att sökmotorerna ska ranka dig högre för den publik som använder de relevanta sökorden.

U

UGC (User Generated Content)
Är någon form av innehåll som konsumenten själv skapat i samband med din produkt/tjänst. Till exempel genom att publicera ett blogginlägg eller en bild på produkten i sociala medier.

USP (Unique Selling Point)
Är en unik fördel som får ditt företag att sticka ut från konkurrenter på marknaden.

V

Viralt
Innebär att något blir omtalat och delas snabbt bland många människor. På så sätt får innehållet stor räckvidd och en viral spridning, exempelvis på sociala medier.

Visningar (Impressions)
Innebär samtliga gånger en annons har visats under kampanjens livstid. Det kan innebära att en person har sett annonsen flera gånger.

VR (Virtual Reality)
Är en virtuell verklighet där miljön är datorgenererad. Det spännande sätt för dina sinnen att teleportera sig till en annan plats.

W

Word Of Mouth (Buzz Marketing)
Är en form av marknadsföringsmetod där du som företag försöker få nöjda konsumenter att prata om din produkt/tjänst. Mun-till-mun-metoden kan vara ett effektivt sätt att sprida ett positivt rykte om ditt varumärke.

Saknar du några termer och begrepp inom digital marknadsföring? Hör av dig till oss, så fyller vi på listan direkt!

Relaterade Artiklar

Vad är Google Consent Mode v2?

Vad är Google Consent Mode v2?

Har du koll på Google Consent Mode v2 eller mäter du besökare som nekat cookies på din sida? Ha koll på Googles samtyckesregler. Det är nämligen olagligt att spåra besökare utan deras godkännande. Det kan även leda till tråkiga böter.  Vad innebär då Google...

läs mer
Digital strategi – steg för steg

Digital strategi – steg för steg

Vad är en digital strategi? Strategi och taktik, vad är egentligen skillnaden? Och vad skiljer en digital strategi från en marknadsplan? Svaret är enkelt, men det betyder tyvärr inte att det är enkelt att ro det i hamn. Därför ska vi ta en sak i taget, låt oss börja...

läs mer
5 spaningar inom programmatisk annonsering

5 spaningar inom programmatisk annonsering

Förändringens tid Förändringens tid är här för programmatisk annonsering. Det gäller förvisso all digital annonsering i takt med utfasningen av tredjepartscookies. Många menade att cookiedöden även skulle blir döden för programmatic. Så blir det såklart inte. Hela 89%...

läs mer