Hur Lingmerths Resebyrås förfrågningar ökade med 183%

Lingmerths Resebyrå AB är sedan 1992 ett helägt dotterbolag till Höglandets Invest AB med huvudsäte i Nässjö. Som en av Sveriges äldsta aktörer inom säkra, trygga och lönsamma affärsresor så ställdes Lingmerths inför svåra utmaningar.

Hur kommunicerar man med sin målgrupp?
Hur hanterar man uppkomsten av covid 19?

Lingmerths strategiska kommunikation med sin målgrupp var inför samarbetet obefintligt och stora förändringar behövde göras. Detta skapade svårigheter i att både förstärka de nuvarande kundrelationer, samt att skapa nya.

Vidare påverkade covid-19 deras marknad väsentligt. Denna situation gjorde att potentiella kunder upplevde osäkerhet kring deras resande, vilket drastiskt påverkade Lingmerths verksamhet. Utmaningen här låg i att få ut information och villkor kring säkert resande till sin målgrupp och sina befintliga kunder.

Tre lösningar för Lingmerths

Lingmerths kom först i kontakt med oss på Adgrabber via rekommendationer. För att hitta lösningar på dessa utmaningar behövdes vi hitta matnyttigt material för Lingmerths att kommunicera utåt mot deras målgrupp, där olika alternativ utvärderades.

Det vi på Adgrabber gjorde, var att ta fram artiklar och landningssidor relaterat till målgruppen på webbplatsen, nedladdningsbara guider samt personalporträtt.

 • Artiklarna bestod av innehåll som kan vara intressant eller till hjälp för besökarna, och landningssidor skapades för att förenkla processen för kunden att engagera sig i företaget.
 • Personalporträtt handlar om att företaget kommunicerar ut bilder på deras
  anställda via deras hemsida. Detta ger besökaren en bild av företaget och
  de anställda som är verksamma där.
 • Nedladdningsbara guider består av att man förenklar upplevelsen för
  kunden, genom att man får tillgång till en vägledning genom Lingmerths
  tjänster som man kan ladda ned.

Implementeringen av dessa lösningar kom dock inte utan utmaningar. Att koordinera dessa ovanstående funktioner med en webbsida som är formaterad på ett annorlunda sätt är inte alltid en enkel process.

Hur löste vi detta?

Främst genom god planering, bestående av möten kring att hitta de effektivaste kommunikationssätten blev implementeringen lyckad. Planeringsmöten bokades in månadsvis och kvartalsvis, där vi planerade de delar av verksamheten som skulle kommuniceras utåt via annonsering genom Google, Linkedin, Meta och Programmatic Display, samt genom Lingmerths egna kanaler. Kontinuiteten i detta gjorde att vi skapade en dialog med deras kundgrupp och bättre kunde generera mervärde för kunden.

” – När vi internt saknade kompetensen för att följa den digitala utvecklingen letade vi efter en samarbetspartner. Vi kom då i kontakt med Adgrabber som visade sig ha den kompetens som vi behövde. Adgrabber uppfyller den expertis vi efterfrågar idag och gör detta både snabbt och med hög service. Samarbetet har för oss inneburit en ökad synlighet, vilket också varit vårt mål, säger Maria Olivelund, Marknads- och försäljningschef på Lingmerths Resebyrå AB.”

Vad blev slutresultatet?

Lingmerths har sedan juni 2021 ökat sin trafik med 107% till sin hemsida. Detta var en stor vinst, då det första mötet en kund har med företaget oftast är genom webbsidan. Lingmerths förfrågningar ökade även med 183%, vilket påvisar det ökade intresset för deras tjänster. Den senaste kampanjen resulterade i 127 företagskontakter för fortsatt bearbetning, vilket är en väldigt tydlig indikation på att Lingmerths genom implementeringen av dessa lösningar, har genererat ett stort intresse från nya kunder.

Relaterade Artiklar